Sunday, October 18, 2009

Konsep Takaful

Takaful adalah satu konsep yang berasaskan prinsip-prinsip berkongsi tanggungjawab, bekerjasama dan saling membantu menjaga kepentingan bersama. Setiap peserta menyumbang berasaskan tabarru’ (derma) kepada dana yang akan digunakan untuk membantu satu sama lain pada masa yang diperlukan.


Tahap kehidupan yang berubah-ubah.

Keperluan hidup kita
sentiasa berubah mengikut peredaran masa. Justeru, apabila keperluan hidup berubah, keutamaan kita turut berubah. Masalahnya, kita juga perlu mengubah perancangan kewangan kita untuk diselaraskan dengan keutamaan hidup kita yang berubah. Di sini, kami boleh memenuhi keperluan anda dengan Takafulink, iaitu satu pelan takaful keluarga berkaitan dengan pelaburan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Ia mempunyai semua ciri-ciri yang anda perlukan.

a) Berdasarkan Syariah
Mempunyai Majlis Syariah yang memantau pelaburan dan operasi syarikat.

b) Komprehensif
Pelan yang lengkap, terdiri daripada perlindungan, pelaburan dan perubatan.

c) Fleksible
Anda boleh mengubah plan atau caruman bulanan mengikut keperluan anda dari semasa ke semasa walau pun setelah polisi dikeluarkan. Ini membolehkan anda merancang dengan lebih baik.

d) Pulangan pelaburan yang tinggi
Menyediakan 3 dana untuk memberi pilihan kepada anda. Pilihlah salah satu/gabungan daripada:
i. Dana Ekuiti – risiko tinggi dan pulangan tinggi
ii. Dana Urus – risiko sederhana dan pulangan sederhana
iii. Dana Aman – risiko rendah dan pulangan rendah

Berikut merupakan surat daripada Bank Negara atas lesen Takaful kepada Prudential BSN Takaful.No comments:

Post a Comment